Badplats Temperatur
Lovsjöbadet, Barnarp Datum för senaste mätning: 2017-06-26 19
Tahebadet, Taberg Datum för senaste mätning: 2017-06-26 18
Uddebobadet, Lekeryd Datum för senaste mätning: 2017-06-26 18
Västersjöbadet, Axamo Datum för senaste mätning: 2017-06-26 18
Axamobadet Datum för senaste mätning: 2017-06-28 17
Tenhultsbadet, Tenhult Datum för senaste mätning: 2017-06-26 17
Vättern, Vättersnäs Datum för senaste mätning: 2017-06-23 13

Uppdateras regelbundet under sommaren.